Message Board Thread - "tanque infravermello de nitróxeno líquido"

Back to Threads | Back to Forums

TitleByPosted On
tanque infravermello de nitróxeno líquido Ramiro Álvarez 4/17/2009
Termograma infravermello que mostra a temperatura do xeo formado no exterior do
tanque algún tempo logo de transvasar parte do nitróxeno aos depósitos de varios
microscopios electrónicos do CACTI para a súa refrixeración. Obviamente os
termogramas captados durante devandita operación de transvasamento esán fóra de
rango (a cámara mide ata -40ºC) e o nitróxeno líquido ten unha temperatutra de
aproximadamente 196 ºC baixo cero.

Imaxe infravermella:
http://cid-9a395e7d1428690b.skydrive.live.com/self.aspx/Infrarrojo%20t%c3%a9rmico%20640x480%20microbol%c3%b3metros/IR%7C_nitrogeno-liquido.jpg

Imaxe visible:
http://cid-9a395e7d1428690b.skydrive.live.com/self.aspx/Infrarrojo%20t%c3%a9rmico%20640x480%20microbol%c3%b3metros/DC%7C_nitrogeno-liquido.jpg

+Termogramas:
http://cid-9a395e7d1428690b.skydrive.live.com/albums.aspx

Saúde,
--
Ramiro Álvarez Clavero
Teledetección - C.A.C.T.I.
Vicerrectoría de Investigación
http://webs.uvigo.es/ramiro
 


  • Back to Threads
  • Back to Forums

     

  •   Copyright © FLIR Systems, Inc 2012