Home > Webinars

Skapa rapportmallar med FLIR Tools+ och Report Studio

Anmälan till webinar

Presenteras av: Christiane Buchgeister, Infrared Training Center
Datum: 20 mars 2018,
Tid: kl. 15:00 lokal tid (CET)

FLIR Tools är en programsvit avsedd speciellt för att på ett enkelt sätt analysera värmebilder och skapa inspektionsrapporter. Med Report Studio har användaren möjlighet att skapa egna rapportmallar som återspeglar både företagets identitet och uppfyller de behov som rapportmottagaren (eller om du föredrar: mottagaren av rapporten) ställer. Vi visar dig hur du enkelt skapar en egen mall, både från en blank sida och från en befintlig mall.